home > woord en beeld >

Leuvense studenten... in de 18de eeuw!

Niet alleen de laatste decennia waren er Boucneau’s die in Leuven studeerden. In een boek in de bibiliotheek vond Jacques een aantal jaren geleden al twee Boucneau’s die in de loop van de 18de eeuw ingeschreven waren aan de Leuvense universiteit. Wat ze precies studeerden weten we niet, waarschijnlijk theologie. De oude inschrijvingsregisters van studenten (de zgn. matrikels, periode 1426-1797) zijn via het Rijksarchief on-line raadpleegbaar. We vonden via die weg dus ook deze Boucneaus (en Bouqueaus) terug.

In de 'Matricule de l'université de Louvain. VIII 1734-1776" vonden we ene Carolus Josephus Boucneau 'ex Rance'. Hij werd ingeschreven op de rol op 25 januari 1769. We konden hem tot nu toe jammer genoeg niet met zekerheid linken aan andere Boucneau's uit Rance. Misschien is het wel Charles Boucneau, die in Rance geboren werd op 17 maart 1751 als zoon van Jean-Jacques en Anne Marie Lemaire.De tweede was Joannes Baptista Josephus Boucneau 'ex Zaure' (hier wordt misschien ook Rance bedoeld!). Hij werd ingeschreven op 25 januari 1757.In de online-cataloog van de Leuvense universiteitsblibliotheek vind je in de 17de en 18de eeuw ook nog enkele Boucqueau's of beter Boucquéau's... Waaronder ene Joannes Baptista of Jean-Baptiste (1747-1822), waarvan verschillende juridische (kerkelijk recht!) werken vermeld worden.
Bij deze Boucquéau wordt vermeld 'Wavriensis', uit Waver dus... Zou het om dezelfde Joannes Baptista Josephus Boucneau gaan? Misschien is 'ex Zaure' dus eerder 'ex Wavre'?

Verder vinden we ook nog een Charles Boucqueau (1666-1739), een Florianus-Alexander-Josephus Boucqueau, ex Waterloo (rond 1820), ene Philippus Boucqueau de Villeraye (1773-1834) en een Ernest Boucqueau (1821-1880). Tenslotte ook nog wat recente Bouqueaus... Geen van allen Boucneaus dus...


Alma Mater

K.U.Leuven, zes eeuwen geschiedenis

Al in de 15de eeuw verzocht de Stad Leuven verzocht om een universiteit en Hertog Jan IV van Brabant gaf er zijn steun aan. Met een pauselijke bul van 9 december 1425 werd de Leuvense universiteit als Studium Generale door Paus Martinus V gesticht. De K.U.Leuven is de oudste van de thans nog bestaande katholieke universiteiten in de wereld. Ze mag zich de oudste universiteit van de Lage Landen noemen.

Naar het model van bestaande universiteiten van Keulen, Parijs en Wenen had de Leuvense universiteit oorspronkelijk vier faculteiten: De Artes, Kerkelijk en Burgerlijk Recht en de Geneeskunde. In 1432 werd de Faculteit Godgeleerdheid eraan toegevoegd. Vandaag bloeien dertien faculteiten en een gelijkgesteld instituut die een volledige waaier van studierichtingen en wetenschappelijke disciplines bieden. In die dagen stelde de Stad Leuven de Lakenhal ter beschikking. Dat gebouw uit 1317 was toen al eeuweling en vóór die tijd hadden de lakenwevers er hun koopwaar aan de man gebracht. Al vlug werd het voor de colleges te klein. Vandaag is het gebouw het beleidscentrum van de universiteit. In de 16de eeuw kende de Leuvense universiteit een eerste grote bloei en verwierf ze haar wereldfaam dank zij de aanwezigheid van geleerden en professoren met naam, zoals Adriaan van Utrecht (Paus Adrianus VI), Erasmus, Vives, Vesalius en Mercator. De aanwezigheid van onderzoekers van wereldformaat is een traditie tot op vandaag. In haar geschiedenis van bijna zes eeuwen kende de Leuvense universiteit perioden van bloei en tegenspoed. In de 18de eeuw stond ze onder zware druk van een toenemende staatsinmenging en in 1797 hief de Franse Republiek de oude universiteit op. In 1816 opende de Universiteit te Leuven weer haar poorten als een Rijksuniversiteit, opgericht door koning Willem I der Verenigde Nederlanden. De Belgische bisschoppen stichtten in 1834 te Mechelen een Katholieke Universiteit. Maar al in 1835 kwam deze terug naar het vertrouwde Leuven, waar de Rijksuniversiteit was opgeheven. De realiteit van de Belgische talenkwestie, van Vlamingen en Walen, weerspiegelt zich in de latere geschiedenis van de Leuvense Alma Mater.

Meer over de (recente) geschiedenis van de Leuvense universiteit kan je lezen op hun website.


Meer info:
- Bronnen en werken voor de geschiedenis van de universiteit
- De universiteitsbibliotheek van de KU Leuven
- Handleiding bij het zoeken in de oude inschrijvingsregisters van KULeuven
- Over de geschiedenis van de Leuvense universiteit(en) en de oude Leuvense universiteit (1425-1797) op Wikipedia.

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Genealogie van Paul Boucneau uit Rance