home > woord en beeld >

Naar het klooster!

Klooster Gits Tijden zijn veranderd, maar bijna een eeuw geleden waren er ook in onze familie verschillende religieuzen.

Zo waren er die twee zussen, Emma en Margareta Boucneau, dochters van Achille Boucneau en Louise Denys. Zij traden beiden in het zelfde klooster te Gits. Het ging om het klooster van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Gits (Hooglede). Het klooster werd gesticht in 1822.

De Heilige Vincentius a Paulo (1581-1660) is een Franse heilige, ordestichter en organisator van caritatieve werken. Vincentius a Paulo wordt aangeroepen als de patroon van alle verenigingen voor liefdadigheid en ook van de ziekenhuizen. Zo is hij bijvoorbeeld de patroonheilige van de Broeders van Liefde die zorg dragen voor geesteszieken. Hij is ook de patroonheilige van de Zusters van Vincentius die in België vooral nog congregaties hebben in Oost- en West-Vlaanderen. Ook de Sint-Vincentiusvereniging werd opgericht in navolging van Vincentius a Paulo.

Emma en Margareta Boucneau

Zuster Marie-Eustelle (Margareta Boucneau), geboren in 1907, trad in het klooster in 1923. Ze was dan 16 jaar oud. Ze stierf in het klooster in Gits op 28 juli 1941. Haar oudere zus, Emma Boucneau werd geboren in 1892. Zij trad in het klooster als zuster Marie-Genoveva en werd algemene overste van de zusters in Gits. Ze stierf er in 1956.

Klooster Gits


Ook een nichtje van Emma en Margareta, nl. Marceline Boucneau (1908-1978), dochter van Henri Boucneau en Stephanie Deschuytter, trad in het klooster in Gits als zuster Andrea. Ze kreeg een opleiding voor kleuterleidster en stond vervolgens in Brugge in het onderwijs (school in de Gentpoortstraat, nu Sint-Andreasinstituut) tot ze 65 jaar was. Ze is in Brugge op het kerkhof van Assebroek begraven.

Andrea Boucneau

Op foto hierboven, onderaan van links naar rechts, Marcelline Boucneau (zuster Andrea), Therese Boucneau (dochterje van Andre en Alice Osstyn), vader Henri Boucneau (gemeentesecretaris in Westvleteren). Bovenaan vlnr. Andre Boucneau, Alice Osstyn en Angele Boucneau. Foto vermoedelijk genomen in het klooster van zuster Andrea in 1937 (Bron: Westhoek verbeeldt).

Noormaalschool Sint-Andreas Brugge


français

Au cours du dernier siècle, de nombreux membres de la famille se rendit au monastère. Parmi eux, Margareta Boucneau (soeur Marie-Eustelle) et sa soeur Emma Boucneau (soeur Marie-Genoveva), et Marcelline Boucneau (sœur Andrea).

english

In the last century, many familymembers went to the monastery and became a nun. Among them were Margareta Boucneau (sister Marie-Eustelle) and her sister Emma Boucneau (sister Marie-Genoveva), and Marcelline Boucneau (sister Andrea).
Meer info:
- Zusters van de H. Vincentius à Paulo
- Wikipedia over Vincentius a Paulo
- Sint-Vincentiusverenigingen
- Databank Westhoek verbeeldt
- Geschiedenis van de normaalschool Saint-André in Brugge

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Het gezin Achille Boucneau-Louise Denys in de stamboom

Het gezin Henri Boucneau-Stephanie Deschuytter in de stamboom