home > woord en beeld >

Gemeenteraadverkiezingen in 1911 en 1921:

Achille Boucneau verkozen!

Uiteraard waren er in de geschiedenis ook Boucneau's die politiek actief waren. In enkele oude krantenartikels vonden we dat Achille Boucneau minstens twee keer werd verkozen voor de gemeenteraad van Westvleteren, namelijk in 1911 en 1921.

gemeentehuis Westvleteren

In het begin van de 20ste eeuw kregen burgers steeds meer politieke rechten. Nochtans liep België op dat vlak eerder achter op andere Europese landen.

Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 zal het nog meer dan een eeuw duren vooraleer alle Belgische burgers over gelijke politieke rechten beschikken. In 1831 wordt het cijnskiesrecht ingevoerd. Dat betekent dat enkel mannen die een bepaald belastingsniveau halen, mogen stemmen. In 1893 wordt het cijnskiesrecht vervangen door het algemeen meervoudig mannenstemrecht. Voortaan kan elke volwassen man minstens één stem uitbrengen. In 1919, na de eerste wereldoorlog, wordt het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht ingevoerd.
Vrouwen hadden het nog moeilijker om hun politieke rechten te bekomen dan mannen. In 1921 krijgen vrouwen eindelijk een beperkte vorm van stemrecht. De wet van februari 1921 maakt vrouwen verkiesbaar als gemeenteraadslid en de wet van augustus 1921 bevestigt dat vrouwen schepen en burgemeester kunnnen worden. Op de verkiezingsdag van 24 april 1921 trekken meer dan twee miljoen vrouwen voor het eerst naar de stembus. Over heel België worden (slechts) 196 vrouwen verkozen waarvan er 13 tot schepen en 6 tot burgemeester benoemd worden.
Bijna dertig jaar na de mannen krijgen de Belgische vrouwen in 1948 eindelijk volwaardige politieke rechten.


Verkiezingen in Westvleteren

Naar aanleiding van de verkiezingen van 1911 is Achille Boucneau (1862-1935) kandidaat op lijst 1. Hij wordt als tweede kandidaat op de lijst verkozen met 439 stemmen! Charles Debergh wordt als lijsttrekker op lijst 1 opnieuw burgemeester van Westvleteren. Hij is burgemeester van 1898 tot 1922.

knipsel Achille Boucneau 1911

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 1921, de eerste na de Wereldoorlog van 1914-1918, is er in Westvleteren weer een 'A' Boucneau die kandidaat is.

krant De Poperinghenaar, 1 mei 1921

Achille Boucneau wordt ook op 24 april 1921 weer verkozen op lijst 1. Achille werd later ook nog schepen van de gemeente Westvleteren. Op lijst 1 zijn er in het totaal negen verkozenen, op lijst 2 zijn er vier en op lijst 3 slechts één. Na de verkiezingen is niet langer Charles Debergh maar Louis Vanlierde burgemeester van Westvleteren (de nummer 2 op de lijst), vanaf 1923 wordt Charles Vandenbussche (de nummer 4) burgemeester. Hij blijft dit tot 1934. We weten niet waarom Achille Boucneau, als derde op de lijst, geen burgemeester werd. Allicht had hij minder voorkeurstemmen...
Uit het kranteberichtje is niet op te maken of er in 1921 in Westvleteren ook vrouwelijke kandidaten waren...

In de familie was er blijkbaar wel meer belangstelling voor het gemeentelijke bestuursniveau. De broer van Achille, nl. Henri Boucneau (1865-1950), was eerst gemeenteontvanger, later gemeentesecretaris van Westvleteren.

Achille Boucneau


français

Après les élections municipales de 1911 et 1921 Achille Boucneau Westvleteren a été élu. Les éléections de 1921 s'agissait des premières élections en Belgique, où les femmes pourraient également y participer.

english

Following the municipal elections of 1911 and 1921 Achille Boucneau Westvleteren was elected. The elections of 1921 were the first elections in Belgium in which women could also participate.


Meer info:
- De strijd voor het vrouwenstemrecht
- Kranteknipsel gevonden in de database van www.historischekranten.be
- Over Westvleteren op Wikipedia
- Over de Belgische gemeeteraadsverkiezingen op Wikipedia

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Het gezin Henri en Louise Boucneau-Denys in de stamboom