home > woord en beeld >

Vakbondswerk in Avekapelle

krantenknipsel Camille Boucneau werd geboren in Eggewaartskapelle, trouwde met Elisa Lahaye en ging wonen in Avekapelle. Hij werkte als schrijnwerker bij het bedrijfje van de heer Delanghe in Steenkerke. Grootvader Camille was erg trots op zijn werk en er waren veel huizen in de omliggende dorpen waar hij het dak gelegd had of nieuwe ramen en deuren had geplaatst.

Camille Boucneau was een erg christelijk en sociaal bewogen man. Zo was hij actief bij de lokale afdeling van het ACV.
Uit een krantenknipsel uit De Moniteur van 16 april 1958 leren we dat het ACV van Avekapelle dat jaar een tornooi won voor de beste ledenwerving. Het aantal leden was toegenomen van 44 in 1950 naar 93 in 1958!
Camille Boucneau was op dat ogenblik voorzitter van de lokale ACV-afdeling. Hij mocht de feestelijke zitting openen. De afdeling kreeg als geschenk een nieuwe vlag.

In het artikel wordt vermeld dat vooral Jerome Torhoudt en Cyriel Marchand, de latere burgemeester van Veurne en volksvertegenwordiger, een belangrijke bijdrage hadden geleverd voor de opmerkelijke ledenaangroei.

In het familiearchief vonden we ook onderstaande ongedateerde foto. Allicht past deze bij het bovenstaande artikel. Camille Boucneau staat helemaal in het midden voor de nieuwe vlag.
krantenknipsel

Toevallig verscheen in het tijdschrift 'Info-Veurne' (stedelijke infoblad van de stad Veurne) in september 2001 in de rubriek 'archief' een foto van een waarop twee mensen door het ACV worden gedecoreerd (als 25 jaar bestuurslid). Het gaat om Camille Boucneau en Kamiel Boeve (ook van Avekapelle) die beiden een opvallende medaille dragen. Op de foto zijn niet alleen de beide echtgenoten aanwezig, maar ook Jerome Torhoudt en Cyriel Marchand!
acv met bompa

Gedecoreerden van het ACV in het toenmalige Christen Volkshuis in de Sporkinstraat in Veurne (foto waarschijnlijk genomen in 1970, tweede van links is Camille Boucneau, helemaal rechts Elisa Lahaye).


Meer info:

- artikel in 'De Moniteur' van 16 april 1958 en foto uit het familiearchief
- 'Info-veurne', september 2001, met dank aan Juliette Verdonk van de stad Veurne.
- Interessant is ook de informatie over de geschiedenis van het ACV op de ACV-website
- Over Cyriel Marchand op Wikipedia.

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Het gezin Boucneau-Lahaye in de stamboom

Oudstrijders Avekapelle 1940-1945