home > woord en beeld >

Oudstrijders Avekapelle 1940-1945

Camille Boucneau Camille Boucneau werd geboren op 14 maart 1904 in Eggewaartskapelle, trouwde met Elisa Lahaye en ging wonen in Avekapelle. Hij had vier kinderen: Georges, Marcella, Willy en Daniël. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, op 10 mei 1940, was de jongste, Daniël, nog geen drie jaar oud.

Camille werd opgeroepen en was op 10 mei aanwezig bij zijn eenheid (Soldaat met stamnummer 102/73355, IIIde Bataljon, 3de Compagnie (Veurne) van de Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen). Dit bleek uit het document dat we kregen van het archief van het Belgisch Leger.

Op een website over de 18daagse veldtocht vonden we meer informatie over deze bataljons.


Bataljons Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen

Het concept van de bataljons Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen ontstaat in 1937 bij de reorganisatie van de slagorde van het leger in oorlogstijd. (...) Om de vitale verkeerswegen en infrastructuur in het gebied ten westen van deze linie te helpen beveiligen, zal gebruik gemaakt worden van de Wachters die als onderdeel van de territoriale troepen in hun eigen woongebied statische bewakingsopdrachten moeten uitvoeren om saboteurs en luchtlandingen te snel af te zijn.

De manschappen voor deze wachtbataljons worden geput uit de oudste reservisten. De meeste manschappen zijn tussen de 35 en 45 jaar oud. De officieren werden reeds in september 1939 gemobiliseerd, maar onmiddellijk weer in verlof zonder wedde geplaatst. De meeste bataljons worden slechts midden januari 1940 onder de wapens geroepen. Sommige eenheden zien pas in april 1940 het daglicht.

De uitrusting van de bataljons is eerder beperkt en bestaat uit verouderde wapens en oorlogsbuit uit de vorige wereldoorlog. Bovendien is het bij de bataljons een komen en gaan omdat heel wat reservisten omwille van hun persoonlijke situatie recht hebben om huiswaarts te keren tot bij het afkondigen van de algemene mobilisatie die er pas op 10 mei komt.

De oorlogservaringen van de Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen lopen sterk uit elkaar maar kunnen vaak worden samengevat tot een stapsgewijze terugkocht naar Vlaanderen, vaak zonder precieze instructies van de militaire overheid en in de meeste gevallen zonder bevoorrading of geldmiddelen, gevolgd door de inname van kantonnementen in het achtergebied van het veldleger tot het eind van de veldtocht.De overgave van het Belgische leger wordt op 28 mei bekend gemaakt. Uit de info die we kregen van het archief van het leger blijkt dat Camille werd gevangen genomen door het Duitse leger op 29 mei. Hij werd vrijgelaten op 30 mei 1940...

Op de website van de familie Thieren vonden we een document met alle oud-strijders en gesneuvelden 1940-1945 van Avekapelle. Ook Camille staat er bij...


Oud-strijders Avekapelle


Meer info:

- Website over de 18daagse en de Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen
- website vande familie Thieren

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Het gezin Boucneau-Lahaye in de stamboom

Vakbondswerk in Avekapelle