home > woord en beeld >

Grafsteen in de kerk van Alveringem

In de kerk van Alveringem bevindt zich een opvallende grafsteen: het gaat om die van Josephus Petrus Decae, echtgenoot van Joanna Theresia Boucneau (kleindochter van Stephanus en dochter van Stephanus jr.).

De oude foto van de grafsteen is afkomstig van de site van het Koninklijk Instituut voor het Kunspatrimonium. Deze instelling heeft een hele on-line fototheek met foto's van het belangrijkste kunstpatrimonium van kerken e.a.
Anna, de vrouw van Daniël Boucneau, had ons reeds informatie bezorgd over deze grafsteen in de kerk van hun parochie. In de zomer van 2004 hebben we zelf deze grafsteen kunnen bekijken.

Josephus was 'hoofdman en dismeester' in Alveringem, een belangrijke functie in die tijd. Hij overleed op 13 maart 1796. Joanna Theresia overleed op 3 november 1773. Zij hadden 13 kinderen waarbij een notaris, een burgemeester, een landmeter later vrederechter en minstens een brouwer...
Deze grafsteen is, na de archieven, een van de belangrijkste 'tastbare' bewijs over onze oudste voorouders.

Dit is de tekst op deze opvallende grafsteen:

D.O.M.

Tot glorie van Gods soon ende syne moeder net
is dees memorie claer to verciersel hier geset

alhier afwagtende de algemeine verryssenisse des vleesch
Joseph Pr: De Cae F.s Joph
verweckt by Catharine Pieternella de Leger F.a Jaspar
op de phie van Loo den 23 maerte 1723 en naer bedient te hebben
het ampt van hoofdman k:ke en dischmre deser phie is
overl. den 14. maerte 1796 oud 73 jaeren
getrouwt tot Provysie den 27 febry 1748 met
Joanna Theres.a Boucneau
F.a Steven verweckt by Maria Cathar.a de Grave F.a Cornelis
op t selve Provysie den 18. 9bre 1727 en hier vooren begrav. den 4. 9bre 1773
t'samen verweckt de volgende kynderen
Jacobus Benedictus gebooren tot Provysie den 5. des jaers 1749
ovl. den 31.en janry 1809 getrouwt met
Jo.e Anne Theresia Carolina De Quidt F.a S.r Jacobus
Pieter Ludovicus geboor tot Alveringem den 21 maerte 1751
ovl tot Oostkerke den 12 8bre 1798 oud 47 jaeren, getrouwt
met Perpetua Vandewaeter
Anna Theresia geboor den 31 xbre 1752 ovl den 28 juny 1765
Milo Alexand.r Consta.s gebo: den 23 july 1754 ovl den 17. 9bre 1773
S.r Arsenius Josephus geboor den 19 9bre 1755 ovl
in houwel met Jo.f Marie Eleonora Tack f.a D'H:r Pieter Alexand.
Isabella Clara geboor den 9. juny 1757 ovl den 13 december 1818
Joanna Theresia geboor den 1. febry 1759 ovl
in howel met S.r Henricus Zwaenepoel f.s Benedictus ovl den 28 april 1795.
2e trouwt Joans. Bap.te Demolder ovl den 11 xbre 1805.
Maria Cornelia geboor den 26 ougst 1760 ovl
getrouwt met Frans Joes Ryckeboer f.s Joes Frans ovl den 21 8bre 1803.
Josephus Ludovicus geboor den 7. janry 1762 ovl den 25 maerte 1762
Felicianus Patrici.s Ferdinand.s geboor den 5 maerte 1763
ovl XV maerte 1816 in houwel met Io. Anne Therese Billiet f.a Andries
Joseph Hubertus geboor den 3. 9bre 1765 ovl den 24 april 1823.
in houwel met Io. Pelagia Dorothea Clara Blomme f.a Hubertus.
Pieter Albertus geboor den 14. xbre 1768 ovl
getrouwt met Anna Const Barb Zeurinck f.a Pieter en Barb Donche ovl den 20
8ber 1797. 2.° trouwt Ther Carol Barb Zeurinck f.a Pieter en Barb Donche,
Den naemlosen soon is geboor den 3. 9bre 1773 ten een uren en ovl ten 2 uren
Den bovenschreven De Cae als waren minnaer en onder hooftman van de
gulde van S.te Sebastiaen alhier onderhouden heeft gefondeert
voor den tyd van 30 jaer naer syn ovl te laeten syngen in dese k:ke
tot lavenisse van hun ziele een misse van requiem en daer naer den
profundis aen hun begraefplatse dit op den maendag naer hun
vogel feeste s'morgens ten thien uren ten aen hooren van alle
de gulde broeders en susters die hun ten offer zullen presenteeren
naer teyndigen van ider misse zal er voor ses guldens in broodt
gedeelt worden aen al d'arme die er sullen present wesen
ook op idere donderdag van de maend voor gelycke
jaer naer de h. sacrament misse zal der gelesen worden een
misse van requiem met den profundis als boven en naer de misse
in de maend 9bre zal men voor ses guld. broot deelen aen d'arme als boven
den selven en syn vrouwe sullen in de ovl
misse en t'jaer gebet geropen worden eeuwig

REQ. IN PACE


Binnen of buiten begraven?

Aan de buitenzijde van de kerk van Alveringem hangt volgens informatie van Marianne Thys blijkbaar nog een grafsteen van Josephus Decae en Joanna Theresia Boucneau. Deze ruitvormige steen hangt links van de hoofdingang, met de nu onleesbaar geworden tekst: 'Hieronder verwagten Joseph P. De Cae en J. Th. Boucneau, zijne huysvrouwe de algemene verrijsenisse des vleesches'.

Normaal werden vooraanstaande burgers in de kerk begraven. Een decreet van keizer Jozef II van 26 juni 1784 veranderde deze traditionele begrafenisgebruiken. Het bijzetten van de doden in om het even welk religieus gebouw werd vanaf dan officieel verboden.
Josephus overleed in 1796, Joanna in 1773. Zou het kunnen dat zij wel nog in de kerk werd begraven, maar Josephus niet meer? De grafsteen in de kerk vermeldt uitdrukkelijk dat Joanna 'hier vooren begraven' is. Bij Josephus staat er behalve de algemene vermelding 'alhier afwagtende' niets concreets vermeld...

Nog meer grafstenen

In de kerk van Alveringem hangen nog verschillende grafstenen uit die periode, onder meer een van Jacobus Benedictus de Cae en zijn echtgenote Anna Theresia Carolina Dequidt (beide overleden in 1809). Ook van hen hangt er eigenaardig genoeg ook aan de buitenzijde van de kerk nog een grafsteen! Allicht werden zij dus beide buiten de kerk begraven! Jacobus is een zoon van Josephus Decae en Joanna Theresia Boucneau.

Er bestaat nog een (deel van een) gelijkaardige oude grafsteen met de naam Boucneau er op, waarschijnlijk afkomstig van een 'opgeruimd' kerkhof. Het gaat om de grafsteen van Petrus Albertus De Cae, nog een zoon van Josephus Decae en Joanna Theresia Boucneau. Deze steen is in het bezit van Albert Boucneau. Albert bezorgde ons een foto. Hij vond de steen bij een boer in de streek die hem gebruikte 'om boter op te maken'.Meer info:
- Over de kerken in Alveringem op de gemeentelijke website
- Over begraafplaatsen op Wikipedia

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Het gezin Decae-Boucneau in de stamboom