home > woord en beeld > diverse informatie  
 

De contacten tussen Rance en Londen!
Les liens entre Rance et Londres
The link between Rance and London!


Eindelijk, na een tip van Jan Boucneau, ontdekten we een bewijs van de (familie)banden tussen Londen en Rance.
We ontvingen van het marmermuseum in Rance kopies uit een register waarin blijkbaar de briefwisseling werd bijgehouden met de diverse klanten en contacten van een bedrijf in Rance (ook van een Boucneau?) met onder andere de heer Adolphe Boucneau in Londen!

Hieronder geven we alvast een uittreksel met de vertaling in het Nederlands en het Engels.Enfin on (Jan Boucneau) a trouvé les liens entre Rance et Londres dans un livre avec la correspondance d'un marbrier (?) à Rance avec ses clients, parmi eux Adolphe Boucneau à Londres!

Voici une extrait de ce livre dont nous avons reçu des copies du Musée du marbre de Rance.At last, we have found the link between the village of Rance (province of Hainaut, Belgium) and London (UK). In the Marble Museum in Rance, we (Jan Boucneau) found a book with the correpondence of a marbleworker (?) with his clients, one of them is Adolphe Boucneau in London!

Here follows a sample of a letter. We received copies of the book from the Marble Museum in Rance
boek Rance23 december 1878

Adolphe Boucneau in Londen

Ik heb uw schrijven ontvangen van 19 (december) dezer,
bevattende een cheque van 247 (pond) ter vereffening van mijn facturen
van 12 augustus en 3 september, die u worden gecrediteerd.
Ik ben vervolgens aan de slag gegaan met het haardscherm
en de 2 kaders, groen en mirabelle (kleur).
Die laatste zijn klaar om u zo snel mogelijk toe te sturen,
maar voor het ogenblik zijn we bedolven onder de sneeuw
en een groot deel van onze (trein)verbindingen zijn onderbroken.
-


23 decembre 1878

Adolphe Boucneau à Londres

J'ai reçu votre honorée du 19 courant renfermant un
cheque de L. 247 pour solde de mes factures de 12 août
et 3 septembre dont vous êtes crédité.
J'ai de suite mis en mains le garde feu statuaire et les
2 cadres vert et Griotte ces derniers seront prets à vous
expédier aussitot que possible mais pour le moment nous
sommes ensevelis sous la neige et une bonne partie de
nos correspondances sont interrompues.
-


23 december 1878

Adolphe Boucneau in London

I have received your letter dated 19 (december),
containing a cheque of 247 (pond) for the settlement of my invoices
of 12 august and 3 september,which are credited.
I have been working on the spark catcher and the 2 frameworks,
in green and mirabelle (colour).
Those are ready to send you as soon as possible,
but for the moment we are covered with snow and a large
part of our (rail)connections have been interrupted.


>>> back

  home > woord en beeld > diverse informatie