Gens Boucneau
    home     |        stamboomgegevens     |    woord en beeld     |     links     |     gastenboek
 

Dat Boucneau's iets met marmer hebben, wist u al. Uit een interessant artikel over marmer blijkt dat in de 18de en 19de eeuw marmerproducten vanuit Noord-Frankrijk en België (Henegouwen) werden verhandeld naar heel het Europese vasteland, naar Groot-Brittanië, de Britse kolonies en zelfs de Verenigde Staten. Uiteindelijk zijn er ook Boucneau's met het marmer 'meegereisd'. Dat verklaart de Parijse en Londense Boucneau's in de 19de eeuw. Belangrijke marmeren exportproducten waren o.m. schouwgarnituren en klokken.

Litouwen Op het internet vonden we hiervoor nog een leuke aanwijzing. Op een website van een Litouwse organisatie die rond cultureel erfgoed bezig is, vonden we een inventaris waarin een marmeren altaar voorkomt dat door een zekere Leonas Bukno of Leon Boucneau zou zijn gemaakt! Het altaar dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en bevindt zich in een kapel (mausoleum), in een kasteelpark in Rietavas, een kleine stad in Litouwen (en niet in Vilnius zoals we eerst dachten), die in de 19de eeuw op cultureel vlak erg belangrijk was.

Via de contacten van Johan Boucneau in het internationale jeugdwerk konden we snel aan een vertaling geraken van de informatie op de bewuste website (Thank you! Zilvina Gavenas!)

Later vonden we de kapel ook terug in de beschrijving van het kasteelpark. Uit die informatie zou men kunnen afleiden dat Leon Boucneau misschen ook wel de ontwerper van het geheel was (ons Litouws is niet zo goed).


In onze Franse stamboomgegevens vonden we in Parijs (Sainte-Croix) Leon Boucneau (°23 februari 1829 in Parijs), zijn beroep was marmerbewerker. Hij was de zoon van Marie Catherine Porcher en Pierre Joseph Boucneau, afkomstig uit Rance (°18 december 1802, Rance, + 31 maart 1838, Parijs).
Leon Boucneau woonde overigens ook een tijd in Brussel en misschien is hij er ook gestorven.

Deze Leon Boucneau zou dus heel goed de vakman kunnen zijn die het Litouwse altaar vervaardigde! Hoe het in Litouwen terecht kwam en wie eventueel de opdrachtgever is, blijft nog een open vraag. Wel blijkt dat er bij het ontwerp van het park een Frans architect betrokken was en dat de familie die opdrachtgever was, veel door Europa reisde. Misschien ligt daar wel het verband...


english

On a website of a Lithuanian organization working on cultural heritage there is an inventory in which we found a marble altar made by a certain Leonas Bukno or Leon Boucneau! The altar dates from the second half of the 19th century and is located in a chapel (mausoleum), in a park in Rietavas, a small town in Lithuania!

In our data, we found in Paris (St. Croix) Boucneau Leon (°1829, Paris), he was a marble-worker. He was the son of Mary Catherine Porcher and Pierre Joseph Boucneau (°1802, Rance, +1838, Paris). Leon Boucneau lived in Brussels and perhaps he died there.


français

Sur un site internet d'une organisation lituanienne qui travail sur le patrimoine culturel, il existe un inventaire dans lequel nous avons trouvé un autel de marbre faite par un certain Leonas Bukno ou Leon Boucneau ! L'autel date de la seconde moitié du 19ème siècle et est situé dans une chapelle (mausolée), dans un parc à Rietavas, une petite ville de Lituanie!

Dans nos données, nous avons trouvé à Paris (Sainte-Croix) Boucneau Léon (°1829, Paris), il était marbrier. Il était le fils de Marie Catherine Porcher et de Pierre Joseph Boucneau (°1802, Rance, +1838, Paris). Leon Boucneau habitait à Bruxelles et peut-être il y décédé.


Meer info:

- Les Marbres du Nord de la France et du Boulonnais (Prof.Dr. Eric Groessens)
- De website van het instituut 'Kulturos Paveldo Centras'
- Website van de stad Rietavas
- Wikipedia over Rietavas (english)
- Informatie over het kasteelpark in Rietavas met de kapel

^ top