home > woord en beeld > diverse informatie  
  Diverse informatie

Over marmerbewerkers en rode marmer

Boucneau’s hebben iets met marmer…

In de streek van Rance en Sivry en in een aantal Franse dorpjes net over de grens zoals Solre-Saint-Géry en Cousolre, werd marmer ontgonnen en bewerkt.

Het rode marmer van Rance is wereldberoemd, maar wordt nu niet meer ontgonnen.
Dit rode marmer van Rance, ‘le Rouge Royal’, werd destijds gebruikt in tal van beroemde Europese gebouwen: de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan, het Louvre, Versailles…

In de 19de eeuw waren er in Rance drie marmergroeves en twee marmerzagerijen actief. In het Musée du Marbre (marmermuseum) in Rance ontdek je deze marmergeschiedenis van de streek.

Over Solre-Saint-Géry vonden we een beschrijving van twee mamerzagerijen in 1764, aangedreven door watermolens. Eén van beide molens was eigendom van ene Boucniau, ‘maître marbrier de Rance’…

Bij de Boucneau’s die in de streek leefden waren er verschillende marmerbewerkers, generatie op generatie.
In diverse publicaties over de marmernijverheid in Rance vinden we Boucneau’s terug. Jacques Boucneau-Gravez was zo’n belangrijk marmerhandelaar. Zijn grafsteen geeft aan dat hij overleed op 30 april 1749 op de leeftijd van 66 jaar. Eén van zijn zonen, Jean-Jacques, zet het familiebedrijf verder. Hij wordt burgemeester van Rance en overlijdt in 1790.
In de periode 1815-1865 waren er heel wat marmerateliers actief in Rance, waaronder die van François Boucneau. In de volkstellingen van Rance (1800-1829) staan er wel zeven Boucneau’s vermeld als ‘marbrier’ (marmerbewerker) of ‘sculpteur’ (beeldhouwer).

Ook in Cousolre (F) wordt in de periode 1815-1835 minstens één marmerbedrijf door een Boucneau uitgebaat. Misschien was Jules Boucneau (zoon van Victor Boucneau uit Rance en in overleden in 1955) wel de laatste marmerbewerker in Cousolre. Zijn kleinkinderen en (achter-)achterkleinkinderen wonen nu nog in de streek.

Uit recente informatie, nl. een artikel van professor Eric Groessens van de Belgische Geologische Dienst ('Les Marbres du Nord de la France en du Boulonnais') blijkt dat de problemen in Frankrijk (nl. de nederlaag van Napoleon) mede de oorzaak zijn van een verschuiven van heel wat marmerbedrijven van Henegouwen naar Noord-Frankrijk. Het sluiten van de grenzen en de hoge toltarieven maakten het bijna onmogelijk bewerkt marmer naar Frankrijk (Parijs) te exporteren. Dus verhuisden heel wat 'Belgische' marmerbewerkers naar Frankrijk, o.m. naar Cousolre en Solre-Saint-Géry. Cousolre en omgeving lag nog steeds vlakbij de (Belgische) groeves, lag op de weg naar Parijs en er kon gebruik gemaakt worden van waterkracht voor het verzagen van de ruwe marmer. Het artikel vermeldt uitdrukkelijk de families Rochez en Boucneau die naar Cousolre verhuisden. Onze stamboomgegevens bevestigen dit. Al blijken er ook al eerder Boucniau's in Solre-Saint-Géry actief te zijn...

Uit andere informatie (o.m. gegevens verzameld door wijlen Fernand Chevalier, ons bezorgd door Henri Dropsy) blijkt eveneens dat er in het begin van de 19de eeuw een aantal Boucneau's als marmerbewerker actief zijn in Parijs. Veel van de huidige Franse Boucneau’s zijn meer dan waarschijnlijk de afstammelingen van deze Parijse marmerbewerkers.
Zo trouwt op 24 augustus 1833 ene Albert Germain Joseph Boucneau, marmerbewerker in Parijs en geboren in Rance, in zijn geboortedorp met Sophie Antoinette Menne. In die periode wonen er volgens de oude parochieregisters heel wat Boucneau’s in Parijs...

In het midden van de 19de eeuw vinden we ook Boucneau's in Londen. Een zekere Leopold Boucneau overlijdt er al in 1850. Uit onze recentste gegevens (Census 1891) blijkt dat in elk geval Adolphe Joseph Henry Boucneau 'marble-manor' was, letterlijk 'marmer-metselaar'!

Met dank aan de heer Henri Dropsy voor het bezorgen van heel wat interessante informatie over de Boucneau's in Rance en Sivry.

Meer info:
-
Info over het Musée du Marbre, 22 Grand-rue, 6470 RANCE, tél. et fax : 060 41 20 48, musee.marbre@skynet.be
-
Nog info over het Musée du Marbre
- Over Sivry-Rance en omgeving op Botte du Hainaut
-
Gemeente Sivry-Rance
-
Les Marbres du Nord de la France et du Boulonnais (Prof.Dr. Eric Groessens)


>>> naar overzicht

  home > woord en beeld > diverse informatie